FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 4

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
caissier guichetier yin [hang;hang;heng;xing] chu na [yuan;yun;yun]
银行出纳员
銀行出納員
chasseur xiang ling nan hai
响铃男孩
響鈴男孩
bibliographe bian ji shu mu zhe
编辑书目者
編輯書目者
clown xiao chou
小丑
小丑
cowboy niu [zai;zi;zi]
牛仔
牛仔
décorateur zhuang shi [yuan;yun;yun]
装饰员
裝飾員
couturière cai [feng;feng]
裁缝
裁縫
directeur de pellicule dian ying dao yan
电影导演
電影導演
fleuriste mai hua ren
卖花人
賣花人
forestier sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]
森林别动队员
森林別動隊員
diseur de bonne aventure [zhan;zhan] [bo;bu] zhe
占卜者
占卜者
éboueur la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong
垃圾收集工,垃圾收集工
垃圾收集工,垃圾收集工
historien shi xue [jia;jia;jie]
史学家
史學家
ménagère zhu fu
主妇
主婦
chasseur lie ren
猎人
獵人
juriste lu: shi ,lu: shi ,gu wen
律师,律师,顾问
律師,律師,顧問
libraire tu shu guan li [yuan;yun;yun]
图书管理员
圖書管理員
masseur nan an [ma;mo] shi
男按摩师
男按摩師
météorologiste qi xiang xue [jia;jia;jie]
气象学家
氣象學家
mineur kuang gong
矿工
礦工
modèle [mo;mu] xing
模型
模型
bonne d'enfants bao mu ,bao mu
保姆,保母
保姆,保母
religieuse ∋ gu
尼姑
尼姑
pathologiste bing li xue [jia;jia;jie]
病理学家
病理學家
paysan nong min
农民
農民
philosophe zhe xue [jia;jia;jie]
哲学家
哲學家
physicien wu li xue [jia;jia;jie]
物理学家
物理學家
policière ν: jing
女警
女警
psychologue xin li xue [jia;jia;jie]
心理学家
心理學家
radiologue fang she xue [jia;jia;jie]
放射学家
放射學家
reporter ji zhe
记者
記者
ouvrier social she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe
社会工作者
社會工作者
fôlatre l'instructeur xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]
炫耀辅导员
炫耀輔導員
agent de domaine zhuang tai dai li
状态代理
狀態代理
hôtesse de l'air [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie
空中小姐
空中小姐
analyste fonctionnel [ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]
系统分析员
系統分析員
inspecteur d'impôts shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]
税审查员
稅審查員
technicien ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]
技术员
技術員
télépathe [chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe
传心术者
傳心術者
téléphoniste dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng
电话接线员,接线生
電話接線員,接線生
thérapeute zhi liao shi
治疗师
治療師
débitant de tabac [yan;yin] cao ling shou shang
烟草零售商
煙草零售商
guide de touristes lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]
旅游指南
旅遊指南
agent de voyages lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren
旅行代理人
旅行代理人
conducteur de camion [ka;qia] [che;ju] si ji
卡车司机
卡車司機
entrepreneur de pompes funèbres cheng ban ren
承办人
承辦人
vétérinaire shou yi
兽医
獸醫
serveuse ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
女服务员
女服務員
soudeuse han gong
焊工
銲工
décapant de fenêtre feng chuang qing jie qi
风窗清洁器
風窗清潔器

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : MÉTIERS ET PROFESSIONS 4


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-