FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

télépathe

  qi xiang xue [jia;jia;jie]

  [chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe

  cheng ban ren

  kuang gong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

téléphoniste

  dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng

  shou yi

  she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

chasseur

  lu: shi ,lu: shi ,gu wen

  lie ren

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  zhe xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

physicien

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  niu [zai;zi;zi]

  fang she xue [jia;jia;jie]

  wu li xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

libraire

  bing li xue [jia;jia;jie]

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  tu shu guan li [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

directeur de pellicule

  dian ying dao yan

  zhuang tai dai li

  kuang gong

  shou yi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

débitant de tabac

  shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  [yan;yin] cao ling shou shang

  shou yi

  dian ying dao yan

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-