FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

diseur de bonne aventure

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  niu [zai;zi;zi]

  zhuang shi [yuan;yun;yun]

  [zhan;zhan] [bo;bu] zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

historien

  ν: jing

  xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]

  nong min

  shi xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

masseur

  nan an [ma;mo] shi

  qi xiang xue [jia;jia;jie]

  xin li xue [jia;jia;jie]

  xiang ling nan hai

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

ouvrier social

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  feng chuang qing jie qi

  she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe

  [zhan;zhan] [bo;bu] zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

inspecteur d'impôts

  shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  kuang gong

  mai hua ren

  la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

thérapeute

  lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]

  zhi liao shi

  cai [feng;feng]

  fang she xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

physicien

  sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]

  wu li xue [jia;jia;jie]

  bian ji shu mu zhe

  bing li xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-