FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 1 : huo [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

vestiaire

  ji wu [chu;chu]

  [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang

  ke ting

  yin qing

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

réservation

  [shang;shang] [pu;pu]

  bao liu

  [chan;dan;shan] cheng piao

  shuang cheng piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

wagon

  [jiao;jiao] lian

  ke cang

  [she;zhe;zhe] kou

  xia ceng chuang [pu;pu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

arrivée, venue

  dao lai

  [she;zhe;zhe] kou

  qu xiao

  [shang;shang] [pu;pu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

retard

  yan chi

  shuang cheng piao

  wei zi

  wen xun [chu;chu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

prix

  que ren

  [che;ju] fei ,[jia;jie;jie] [ge;ge]

  [hang;hang;heng;xing] li

  zuo wei [hao;hao] ma

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

consigne automatique

  [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang

  hou zhen shi

  [jiao;jiao] lian

  ping [tai;tai]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-