FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 1 : huo [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

bureau de renseignements

  shuang cheng piao

  ji zao

  dao lai

  wen xun [chu;chu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

annulation

  qu xiao

  ping [tai;tai]

  [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]

  [hang;hang;heng;xing] li jia

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

réduction

  [she;zhe;zhe] kou

  zhun shi

  shi [jian;jian] biao

  yan chi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

posez le nombre

  zuo wei [hao;hao] ma

  ji wu [chu;chu]

  [shang;shang] [pu;pu]

  [jiao;jiao] lian

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

quai

  ji wu [chu;chu]

  hou zhen shi

  ping [tai;tai]

  shuang cheng piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

guichet

  shou piao [chu;chu]

  [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang

  dao lai

  shi [jian;jian] biao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

toilettes

  [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]

  zhun shi

  [xi;xian] shou [jian;jian]

  bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-