FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

chauffeur de taxi

  gong [gong;gong] qi [che;ju] si ji

  she ji shi

  chu zu qi [che;ju] si ji

  shi jiu zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

biologiste

  sheng wu xue [jia;jia;jie]

  zu qiu yun dong [yuan;yun;yun] ,zu qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  xiao fang [yuan;yun;yun]

  dian zhu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

dactylo

  shi jiu zhe

  chu na [yuan;yun;yun]

  gu wen

  [da;da] zi [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

commerçant

  lu: shi

  gu [yuan;yun;yun]

  dian zhu

  sheng wu xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

caissier, caissière

  yan jing shi

  [jing;jing] [ji;ji]

  [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  chu na [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

psychiatre

  jing shen bing yi sheng

  [jiao;jiao] lian

  shang ren

  zu qiu yun dong [yuan;yun;yun] ,zu qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

joueur de football, joueur de ballon

  cheng xu [yuan;yun;yun]

  zu qiu yun dong [yuan;yun;yun] ,zu qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  yan jing shi

  yin [hang;hang;heng;xing] [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-