FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MÉTIERS ET PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

pharmacien, pharmacie

  zong tong

  jing cha

  [hua;hua] xue [jia;jia;jie] ,yao ji shi

  jie [dai;dai] [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

caissier, caissière

  yin [hang;hang;heng;xing] [jia;jia;jie]

  chu zu qi [che;ju] si ji

  chu na [yuan;yun;yun]

  yi shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

chef cuisinier

  chu shi

  [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  shi jiu zhe

  jing shen bing yi sheng

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

joueur de basket-ball

  [gan;gan] shi

  gu wen

  cheng xu [yuan;yun;yun]

  [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

médecin

  [jing;jing] [ji;ji]

  yi shi

  sheng wu xue [jia;jia;jie]

  dian zhu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

biologiste

  sheng wu xue [jia;jia;jie]

  chu shi

  yan jing shi

  [hua;hua] xue [jia;jia;jie] ,yao ji shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

commerçant

  dian zhu

  [gan;gan] shi

  yin [hang;hang;heng;xing] [jia;jia;jie]

  [jing;jing] [ji;ji] xue [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-