FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
MASS MÉDIA 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

image

  gang wei [he;he;hu;huo;huo] dian bao ju

  [mo;wu] xian dian [an;guang] bo

  tu [pian;pian]

  [tong;tong] xin wei xing

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

téléphone public

  qu dao

  ju ben

  gong yong dian hua

  [cai;cai] fang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

Fernsehensendung

  dian shi bo song

  liu dong

  dian bao

  you [cha;cha;chai;ci] ,you di [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

imprimante laser

  dian bao

  ji guang [da;da] yin ji

  [diao;tiao] zhi [jie;jie;xie] [diao;tiao] qi

  you piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

poste

  ju ben

  gang wei ,you jian

  you piao

  gong yong dian hua

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

boîte aux lettres

  hang ji

  gang wei xiang zi ,you xiang

  xin wen

  biao da deng ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

télex

  dian [chuan;zhuan] ji

  [ge;ge] ren ji suan ji

  dian shi bo song

  qu dao

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-