FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 2 : huo [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

journal

  bao zhi

  shan [shi;si]

  kuai can

  zao can

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

téléphone

  [shu;shu;shuo] zi

  dian hua

  zao can

  bao zhi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

temps

  [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]

  can guan

  tan zi

  shi [jian;jian]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

petit déjeuner

  tan zi

  zao can

  fei su [shi;si] zhu yi zhe

  dao da shi [jian;jian]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

chariot à bagages

  [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]

  [shu;shu;shuo] zi

  [hao;hao]

  [zhong;zhong] zhi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

marchand de journaux

  can guan

  bao zhi [gong;gong] ying shang

  xin xi

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

cafétéria

  xin xi

  [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]

  wan can

  zi zhu [shi;si] tang

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-