FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
STATION DE TRAIN 2 : huo [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

chariot à bagages

  piao

  kuai can

  shan [shi;si]

  [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

chemin de fer

  kuai can

  ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan

  wu can

  tie lu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

billet

  fei su [shi;si] zhu yi zhe

  zhen tou

  chu [fa;fa] shi [jian;jian]

  piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

garde

  tie lu

  zi zhu [shi;si] tang

  shou piao [yuan;yun;yun]

  wei bing

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

nombre

  zao can

  zhen tou

  [shu;shu;shuo] zi

  wu can

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

repas

  bao zhi [gong;gong] ying shang

  shu li [chang;chang]

  shan [shi;si]

  za zhi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

revue

  kao chuang zuo wei

  tie lu

  za zhi

  ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-