FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
LA SCIENCE - ÉTUDE 2 : ke xue -[yan;yan] jiu

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

étiologie

  dian xin fa

  [jing;jing] [ji;ji]

  yuan yin [lun;lun] ,yuan yin [lun;lun]

  kao gu xue ,kao gu xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

ornithologie

  [de;di] zhen xue

  zheng rong [shu;zhu]

  [ta;tuo] pu [jie;jie] gou

  [diao;niao] lei xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

radiologie

  kao gu xue ,kao gu xue

  fang she xue

  kun chong xue

  yuan yin [lun;lun] ,yuan yin [lun;lun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

cosmétologie

  ba lei wu dao yi [shu;zhu]

  yuan yin [lun;lun] ,yuan yin [lun;lun]

  zheng rong [shu;zhu]

  shen xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

chorégraphie

  ba lei wu dao yi [shu;zhu]

  zheng rong [shu;zhu]

  liu bian xue

  kao gu xue ,kao gu xue

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

rhéologie

  kun chong xue

  liu bian xue

  shu fa

  zheng rong [shu;zhu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

théologie

  shen xue

  [hui;kuai] ji

  fang she xue

  zheng rong [shu;zhu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-