FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
GARE ROUTIÈRE 1 : qi [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

siège

  wei zi

  zhun shi

  kao chuang zuo wei

  ji wu [chu;chu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

consigne automatique

  dao da shi [jian;jian]

  wei zi

  [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang

  ji zao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

annulation

  ri cheng biao

  bao liu

  qu xiao

  [hang;hang;heng;xing] li

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

autobus

  yan chi

  piao

  gong [gong;gong] qi [che;ju]

  kao chuang zuo wei

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

à l'heure

  ke ting

  dao da shi [jian;jian]

  zhun shi

  si ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

passager

  [cheng;sheng] ke

  [chan;dan;shan] cheng piao

  hou zhen shi

  zuo wei [hao;hao] ma

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

descendre

  piao

  ke ting

  [de;de;dei] dao

  [she;zhe;zhe] kou

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-