FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire > Print Preview

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
OISEAUX 2 : [diao;niao]

Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue
Tabulaire -- Table automatiquement généré | Liste -- List automatiquement compilés

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : OISEAUX 2

About Button apid Juste ce que vous devez savoir!
eview

Français - FrenchChinois (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
canari jin si [qiao;qiao;que]
金丝雀
金絲雀
poussin xiao ji
小鸡
小雞
coq gong ji
公鸡
公雞
faucon ying ,lie ying
鹰,猎鹰
鷹,獵鷹
poulet μ ji
母鸡
母雞
martin-pêcheur cui [diao;niao]
翠鸟
翠鳥
perruche [chang;zhang] [wei;yi] xiao ying wu
长尾小鹦鹉
長尾小鸚鵡
perdix zhe
faisan ye ji
野鸡
野雞
pigeon ge zi
鸽子
鴿子
corbeau da wu ya
大乌鸦
大乌鸦
rouge-gorge [zhi;zhi] [geng;geng] [niao; diao]
知更鸟
知更鳥
coq xiong ji
雄鸡
雄雞
pivert zhuo mu [niao; diao]
啄木鸟
啄木鳥

Essayez le Quizz : Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres : OISEAUX 2


Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-