FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
TOURISTE - PLACES : you ren -[de;di] fang

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

bureau de change

  shui zu guan

  dui huan shi

  bo wu guan

  [da;dai] [jiao;jiao] tang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

statue

  zhu [de;di]

  diao xiang

  guo [jia;jia;jie] gong yuan

  lu: dian

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

parc d'attractions

  mei [shu;zhu] hua lang

  dong wu yuan

  you [le;yue] yuan

  guo [jia;jia;jie] gong yuan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

zoo

  shui zu guan

  zhu [de;di]

  guo [jia;jia;jie] gong yuan

  dong wu yuan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

aéroport

  lu: dian

  dong wu yuan

  [da;dai] [jiao;jiao] tang

  ji [chang;chang]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

aquarium

  dong wu yuan

  bo wu guan

  gong dian

  shui zu guan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

galerie d'art

  dui huan shi

  ji [chang;chang]

  mei [shu;zhu] hua lang

  guo [jia;jia;jie] gong yuan

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-