FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
FRUITS DE MER ET POISSON 2 : hai [xian;xian] [he;he;hu;huo;huo] yu

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

crevette

  fei yu

  hei xian xue

  zhang yu

  [da;dai] [ha;xia]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

hareng

  kipper

  xiao long [ha;xia]

  //ENGLISH

  fei yu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

merlan

  bai e fen

  [wu;wu] zei

  [mo;wu] xu xue

  dan cai

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

huître

  bi mu yu

  [da;dai] [ha;xia]

  μ li

  suo yu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

coquille Saint-Jacques

  [diao;niao] [ge;ha]

  [mo;wu] xu xue

  [shan;shan] bei

  dan cai

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

FRENCH

  //ENGLISH

  shi yu

  dan cai

  [da;dai] [ha;xia]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

aiglefin

  [mo;wu] xu xue

  hei xian xue

  xiao long [ha;xia]

  [shan;shan] bei

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-