FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
RESTAURANT : can guan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

toilettes

  [xi;xian] shou [jian;jian]

  kuai can

  zhen jiu [de;di;di] [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  zhuo

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

lunch

  kuai can

  su [shi;si] zhu yi zhe

  wu can

  piao [ju;ju] ,jian [cha;zha]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

casse-croûte

  ji qiao

  kuai can

  zhen jiu [de;di;di] [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  [jia;jia;jie] ting

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

végétarien

  ji qiao

  su [shi;si] zhu yi zhe

  shan [shi;si]

  [jia;jia;jie] ting

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

garçon, serveur

  shi zhe

  zhuo

  wu can

  bao liu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

dîner

  ming [ling;ling;ling]

  su [shi;si] zhu yi zhe

  wan can

  [jia;jie;jie] [ge;ge]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

serveuse

  ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  zhen jiu [de;di;di] [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]

  shan [shi;si]

  piao [ju;ju] ,jian [cha;zha]

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-