FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CONSTRUCTION : jian [zhu;zhu]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

béton

  [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong

  zhuan

  hua lun

  ju [ti;ti]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

planche

  ban ,ban tiao

  tui tu ji

  ti zi

  zhuan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

grue

  qi [chong;zhong] ji

  tui tu ji

  shui ping

  shui [ni;ni]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

pelle

  tie qiao

  [dan;shi] tou

  ban ,ban tiao

  tu zhi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

ciment

  hua lun

  shui [ni;ni]

  kui jia ,an quan mao

  ban ,ban tiao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

casque

  kui jia ,an quan mao

  she xian

  han tie

  qi [chong;zhong] ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

fer à souder

  jian zao zhe

  she xian

  [dan;shi] tou

  han tie

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-