FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
ORDINATEUR - LOGICIEL : ji suan ji -ruan jian

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

italique

  xie [ti;ti] zi

  xiang

  [tong;tong] ru

  [shu;shu;shuo] [ju;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

format

  zi [ti;ti]

  [tong;tong] ru

  bi sai

  [ge;ge] shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

couleur

  bao biao

  yan [se;shai] ,yan [se;shai]

  [ge;ge] shi

  xiang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

option

  an niu

  [shu;shu;shuo] [ju;ju] ku

  wen jian

  xuan [ze;zhai]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

aide

  xiang

  bao biao

  bang zhu

  cai [chan;dan;shan]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

menu

  yan [se;shai] ,yan [se;shai]

  xiang

  [da;dai] dan

  cai [chan;dan;shan]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

dossier

  [da;dai] dan

  an niu

  bang zhu

  wen jian

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-