FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
ORDINATEUR - ORDRE : ji suan ji -ming [ling;ling;ling]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

copier

  qu xiao

  kao bei

  kai fang

  [jiang;jiang] [hu;hu;hu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

effacer

  ti huan

  yin [shua;shua] pin

  shan chu

  [jiang;jiang] [hu;hu;hu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

remplacer

  ti huan

  qu xiao

  shan chu

  kai fang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

sauver

  bian ji

  guan bi

  [jiang;jiang] [hu;hu;hu]

  bao cun

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

sortie

  bian ji

  [pai;pai] xu

  tui chu

  cai jian

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

insérer

  ti huan

  cai jian

  cha ru wu

  [jiang;jiang] [hu;hu;hu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

fermer

  guan bi

  cai jian

  [pai;pai] xu

  kai fang

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-