FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
HABITS 2 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

sous-vêtements

  nei [yi;yi;yi]

  shui [yi;yi;yi]

  ran shao wu

  [yi;yi;yi] ling

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

gilet

  nei [yi;yi;yi]

  [bei;bei] xin

  mao xian [yi;yi;yi]

  nei ku

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

smoking

  an niu

  [mo;wu] [wei;yi] li [fu;fu]

  [liang;liang] xie

  mao xian [yi;yi;yi]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

poche

  ran shao wu

  an niu

  kou dai

  [mo;wu] [wei;yi] li [fu;fu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

chemise

  [yi;yi;yi] ling

  qian bao

  [han;han] shan

  [liang;liang] xie

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

casque

  [mo;wu] [wei;yi] li [fu;fu]

  kui jia

  an niu

  qian bao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

portefeuille

  qian bao

  yun dong shan

  nei [yi;yi;yi]

  [chang;zhang] wa

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-