FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CINÉMA 2 : [hu;xi] yuan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

paroles

  sheng chan shang

  yin xiang xiao guo

  jian [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  shu qing shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

rédacteur

  bian ji

  ju ben

  ai qing xiao [shui;shuo;yue]

  kong bu [pian;pian]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

censeur

  [cheng;sheng] [yuan;yun;yun] zu

  jian [cha;zha] [yuan;yun;yun]

  yin xiang xiao guo

  yu lan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

chorégraphie

  〈 man

  [cheng;sheng] [yuan;yun;yun] zu

  kong bu [pian;pian]

  ba lei wu dao yi [shu;zhu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

comédien

  dian ying pei [le;yue]

  kong bu

  ai qing xiao [shui;shuo;yue]

  ξ ju yan [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

effets sains

  dian ying pei [le;yue]

  ξ ju yan [yuan;yun;yun]

  sheng chan shang

  yin xiang xiao guo

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

romantique

  dian ying pei [le;yue]

  〈 man

  shu qing shi

  ding ji

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-