FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
CAMPING : ye ying

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

fusil de chasse

  lie qiang

  [zhi;zhi;zhi] [na;nan] zhen

  sen lin

  [lou;lu] ying [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

hameçon

  qiao bi

  qing [bian;pian] [she;zhe;zhe] deng

  xian jing

  yu [gou;gou] zi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

thermos

  μ fa

  [yu;yu] [yi;yi;yi]

  re shui ping

  qiao bi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

amorce

  [lou;lu] ying [che;ju]

  you er

  zhen ying

  shou dian

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

piège

  xian jing

  tuo [che;ju]

  shui dai

  [ge;ge] [shan;zha]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

lit de camp

  [bei;bei] bao

  [gou;gou] zi

  [hang;hang;heng;xing] jun chuang

  qi dong

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

bottes

  zhang peng

  sen lin

  qi dong

  shou dian

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-