FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
GARE ROUTIÈRE 2 : qi [che;ju] zhan

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

couverture

  chu zu qi [che;ju]

  shan [shi;si]

  tan zi

  li kai

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

information

  xin xi

  bao zhi

  zi zhu [shi;si] tang

  wu can

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

stand de livres

  xin xi

  shu li [chang;chang]

  ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan

  fei su [shi;si] zhu yi zhe

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

petit déjeuner

  xin xi

  za zhi

  zao can

  shou piao [chu;chu]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

porte-bagages

  [hang;hang;heng;xing] li jia

  bao zhi [gong;gong] ying shang

  piao ji qi

  wu can

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

droguerie , pharmacie

  [shu;shu;shuo] zi

  dao lai

  yao fang ,[hua;hua] xue [jia;jia;jie]

  bao zhi [gong;gong] ying shang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

nombre

  [shu;shu;shuo] zi

  dian hua

  [hang;hang;heng;xing] li [che;ju]

  tan zi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2021, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-