FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
BICYCLETTE : zi [hang;hang;heng;xing] [che;ju]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

scooter

  hua [xing;hang;hang;heng;] [che;ju]

  lun tai qi [ya;ya]

  jiao;jue] [deng;deng]

  [ma;mo] tuo [che;ju]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

chaîne

  fa men

  lian zi

  beng pu

  jiao;jue] [deng;deng]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

levier de vitesse

  lian zi

  bian su [gan;gan]

  suo

  zha

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

frein à main

  shou [sha;cha] [che;ju]

  nei tai

  lun tai qi [ya;ya]

  jiao;jue] [deng;deng]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

pneu

  fa men

  lun tai

  zha

  beng pu

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

pignon

  shou [sha;cha] [che;ju]

  yin qing

  kou lian chi lun

  kui jia

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

cor

  lan sheng

  la ba

  huan [chong;chong] qi

  zha

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-