FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
APPAREILS : qi ju

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

dessiccateur de rotation

  [kong;kong] [tiao;diao]

  [xuan;xuan] [zhuan;zhuan;chuan] shi tuo shui ji

  jia re qi

  chui feng qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

mixeur

  yun dou

  [xi;xian] die ji

  [xi;xian] [yi;yi;yi] ji

  [jia;jiao] ban qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

congélateur

  chui feng qi

  leng dong ji

  wei bo

  [jia;jiao] ban qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

ventilateur de plafond

  [xi;xian] [yi;yi;yi] ji

  [xuan;xuan] [zhuan;zhuan;chuan] shi tuo shui ji

  diao [shan;shan]

  yun dou

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

four

  [feng;feng] ren ji

  kao xiang

  yun dou

  bing xiang

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

ventilateur

  feng [shan;shan]

  jia re qi

  [kong;kong] [tiao;diao]

  [jiao] ban qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

cafetière

  duo shi lu

  huo lu

  [ka] fei hu

  [jiao] ban qi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-