FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
AÉROPORT 2 : ji [chang;chang]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

argent

  jin qian

  wu can

  mian bao dian xin dian

  huo bi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

numéro

  zou dao

  ke cang

  [shu;shu;shuo] zi

  guan [jia;jia;jie]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

limite de bagages

  wu can

  [hang;hang;heng;xing] li ji xian

  chu kou [jie;jie] guan

  can guan

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

petit déjeuner

  ke [che;ju]

  yin [hang;hang;heng;xing] li [lu:;shuai]

  zao can

  hai guan guan [yuan;yun;yun]

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

fenêtre

  kuai can

  can ju

  chuang kou

  huo bi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

taux d'escompte

  yin [hang;hang;heng;xing] li [lu:;shuai]

  huo bi

  shang dian

  dian ti

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

appareil

  dui huan [chu;chu]

  hang [kong;kong] qi

  zi dong fu ti

  [shu;shu;shuo] zi

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2020, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-