FR.Syvum Page D'Accueil

Page D'Accueil > Jeux de traduction > Vocabulaire >

Chinois (Pinyin) Vocabulaire - Liste de Mots et Jeu de Lettres
AÉROPORT 1 : ji [chang;chang]

Quiz : Traduisez les mot(s) suivant(s) du Français
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Liste de Mots Feuille de travail / test papier Jeu Revers Quiz Jeu Revue

Votre Performance  

1.

passager

  [cheng;sheng] ke

  fei ji

  shui

  feng su

  Définition De Moitié-n-moitié
 

2.

posez le nombre

  ke cang [hang;hang;heng;xing] li

  zuo wei [hao;hao] ma

  [xi;xian] shou [jian;jian]

  hang [kong;kong] gong si

  Définition De Moitié-n-moitié
 

3.

numéro de vol

  hang ban [hao;hao]

  fei ji

  zi zhu [shi;si] tang

  feng su

  Définition De Moitié-n-moitié
 

4.

hôtesse

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  [cheng;sheng] ke

  fei ji

  li kai xiu xi shi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

5.

siège de bas-côté

  feng su

  yin [hang;hang;heng;xing]

  [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie

  kao zou dao [de;di;di] wei zi

  Définition De Moitié-n-moitié
 

6.

siège de fenêtre

  zi zhu [shi;si] tang

  [guo;guo] [chong;zhong] [hang;hang;heng;xing] li

  kao chuang zuo wei

  piao

  Définition De Moitié-n-moitié
 

7.

tarif aérien

  rong xian

  li kai xiu xi shi

  kao zou dao [de;di;di] wei zi

  airfare

  Définition De Moitié-n-moitié
 Contacter © 1999-2019, Syvum Technologies Inc. Politique d'intimité Copyright et démenti
Previous
-
Next
-